"Стефан, Божою милістю король Польський, надає цю грамоту Яцьку Бутовичу на відбудову містечка Брусилова і надання Брусилову Магдебурзького права."
(дано у Варшаві на сеймі вільнім, дня сімнадцятого лютого, року 1585)

Брусилівський час  

УКР

РОС

ENG



Краєзнавча книжка "Рідний край над Здвижень-рікою"

 

Святненко В. Г. Рідний край над Здвижень-рікою. Відлуння сивої давнини.
— К.: Центр учбової літератури, 2010. — 368 с.

У книжці «Рідний край над Здвижень-рікою. Відлуння сивої давнини» на основі широкого кола джерел висвітлено історію містечка Брусилова і сіл сучасного Брусилівського району від часів зародження людської цивілізації до початку XX ст. Історію кожного населеного пункту подано в хронологічній послідовності на тлі історичного поступу всієї Правобережної України та Київщини і Житомирщини зокрема. Особливе місце посідає відображення господарського, соціального, духовного розвитку Брусилівщини. Значна увага приділяється генеалогії власників містечка Брусилова і сіл району.

Окремою частиною книжки виступає краєзнавче дослідження «В пошуках древнього Здвиженська», де автор, на основі стародруків, даних археологічних розкопок та краєзнавчих розвідок, визначає місцезнаходження літописного міста Київської Русі.

 

 

Меценати видання книжки

Переднє слово

Від автора

Зміст

Іменний покажчик

Замовити книжку

 

 

ЗМІСТ

Переднє слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Від автора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
 

ЧАСТИНА ПЕРША. У ПОШУКАХ ДАВНЬОГО ЗДВИЖЕНСЬКА . . . . . .  . . . . 9
Міста давньої Русі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Крізь призму століть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..17
На Лівому березі Здвижень-ріки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Дорогою до давнього Здвиженська . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..29
За три версти від істини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Здвиженськ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
 

ЧАСТИНА ДРУГА. ВІДЛУННЯ СИВОЇ ДАВНИНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Брусилівщина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..56
З глибини віків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
     Археологічні пам’ятки Здвижень-краю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
     Змієві вали та Держава Слов’ян . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 65
     Держава Деревлян і Держава Полян . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .67
     Княжа доба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
     Скарби віків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Після монголо-татарських погромів (XIII—XIV ст.) . . . . . . . . . .. . . . . . ..75
У складі Литовсько-Руської держави (XV ст.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
     Суспільно-політичне становище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
     Поселення та землеволодіння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
     Побут, промисли та культура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
В умовах «наступу» унії (XVI ст.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
     Суспільно-політичне становище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
     Поселення та землеволодіння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .92
     Побут, промисли та культура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Козацький край (XVII ст.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
     Суспільно-політичне становище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
     Поселення та землеволодіння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
          Брусилівська волость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
          Рожівська волость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
          Бишівська волость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
          Ходорківська волость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
     Промисли, культура та побут . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
У вирі Гайдамаччини (XVIII ст.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
      Суспільно-політичне становище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
      Поселення та землеволодіння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
           Брусилівська волость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
           Рожівська волость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
           Бишівська волость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
           Ходорківська волость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
     Промисли, культура та побут . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Під владою царської Росії (XIX ст.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
     Суспільно-політичне становище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
     Поселення та землеволодіння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
            Брусилівська волость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
            Водотиївська волость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..205
            Бишівська волость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
            Ходорківська волость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225
            Корнинська волость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..229
     Промисли, культура та побут . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
 

ЧАСТИНА ТРЕТЯ. ГЕНЕАЛОГІЯ ВЛАСНИКІВ ПОСЕЛЕНЬ ЗДВИЖЕНЬ-
КРАЮ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  245
Брусилівські маєтності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
     Кисілі-Брусиловські. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
     Бутовичі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
     Голуби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
     Ханенки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268
     Сущанські-Проскури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273
     Палії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
     Ольшанські. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
     Чацькі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284
     Синельникови. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
     Шорнелі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294
     Четиркіни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
Рожівські й Містечківські маєтності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
     Лози (Лозки). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298
     Цетнери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
     Гедройці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305
     Шлейфери. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Бишівські маєтності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309
     Харленські (Харлінські, Харлецькі) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Ходорківські маєтності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
     Тиші-Биковські . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
     Єрличі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
     Расцішевські. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Коростишівські маєтності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
     Олізари-Волчкевичі (Волчковичі). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328
 

Іменний покажчик. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..336
Зміст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..363

 

 

© 2007-2010 "Брусилів-Онлайн". Усі права захищені. Пишіть нам на електронну пошту

Повне або часткове використання матеріалів дозволяється за умови посилання на "Брусилів-Онлайн" ( для Інтернет-ресурсів - наявність активного гіперпосилання на http://brusilov.org.ua// ).
Адміністрація сайту не несе відповідальність за достовірність інформації рекламного характеру.
Адміністрація сайту не завжди поділяє думки авторів.
Авторські права на статті, твори літератури чи мистецтва, що представлені на цьому сайті, належать їх авторам.

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET [Vox.com.ua] Портал українця Родинний сайт Букетів